• ساعت : ۰۷:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 45
برگزاری هفتمین جلسه كارگروه تخصصی میوه های معتدله و سردسیری در سال 1403

برگزاری هفتمین جلسه کارگروه تخصصی میوه های معتدله و سردسیری

در سال 1403 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری هفتمین جلسه کارگروه تخصصی میوه های معتدله و سردسیری در سال ۱۴۰۳ با هماهنگی لازم در تاریخ 11 تیر ماه در حضور دکتر نجاتیان رئیس پژوهشکده، با مدیریت معاون پژوهش و فناوری و شرکت اعضای کارگروه به منظور بررسی دو فقره پروژه تحقیقاتی و نیز دو فقره گزارش نهایی پروژه های خاتمه در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0