• ساعت : ۱۱:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ 
  • تعداد بازدید : 78
بازدید سرپرست مركز ملی مدیریت منابع ژنتیكی كشاورزی و منابع طبیعی ایستگاه های تحقیقات باغبانی پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری

در راستای آشنایی با ژرم پلاسم های موجود در ایستگاه های تحقیقات باغبانی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری  بازدیدی توسط دکتر آقایی ، سرپرست محترم مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزي و منابع طبیعی ، معاونین و روسای گروه ها و کارشناسان آن مرکز، با  هماهنگی های لازم از طریق گروه ژنتیک و به نژادی  و موافقت ریاست محترم پژوهشکده، در تاریخ 05/06/1402 تنظیم و راس ساعت 06:30 صبح از ایستگاه تحقیقات باغبانی صدهکتاری مشکین دشت صورت گرفت.  برنامه با خوشامدگویی آقای دکتر نجاتیان رییس محترم پژوهشکده، به تیم بازدید کننده شروع شد. پس از آن توضیحات لازم در خصوص قطعات کلکسیون و تعداد نمونه های ژرم پلاسم میوه های معتدله و سردسیری توسط دکتر قره شیخ بیات، ارائه گردید. در ادامه بازدید میدانی از کلسیون های زردآلو، گردو، آلبالو و گیلاس، ریزمیوه ها، بادام به عمل آمد و توضیحات مبسوط در خصوص اهمیت، شرایط و و ضعیت نگهداری نمونه های موجود توسط همکاران محقق حاضر، به بازدید کنندگان ارائه شد. پس از صرف صبحانه کاری در ایستگاه مشکین دشت، بازدید کنندگان برای آشنایی با قطعات کلکسیون فندق، آلو و گوجه، به و گلابی و سیب و ژنوتیپ های امیدبخش بادام به ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهر عزیمت و در آنجا نیز با توضیحات آقایان دکتر ایمانی، دکتر حاج نجاری و دکتر قره شیخ بیات وضعیت ژرم پلاسم گونه ها و ارقام درختان میوه معتدله و سردسیری برای بازدید کنندگان محترم تشریح گردید. توضیحات کلی در خصوص ایستگاه ها نیز توسط مسئولین محترم هر دو ایستگاه به بازدیدکنندگان ارائه شد. این برنامه بازدید با اعلام مراتب رضایت توسط جناب دکتر آقایی، سرپرست محترم مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیک کشاورزی و منابع طبیعی و تیم همراه، راس ساعت 13:00 خاتمه یافت.

33333.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0