• ساعت : ۰۷:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 81
بازدید رییس پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری و هیات همراه از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی چهار محال بختیاری

دکتر نجاتیان رییس پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، مهندس حسین نیا معاون برنامه ریزی و پشتیبانی ، دکتر ایمانی محقق محصول بادام ، دکتر عبدالهی محقق گلابی و به و دکتر سلیمانی محقق محصول گردو در طی بازدیدی در تاریخ 30 مرداد 1402 به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهار محال بختیاری مراجعه نموده و با محققان این مرکز دیدار نمودند. همچنین ضمن بازدید از کلکسیون ارقام وارداتی متعلق به آقای کبیری باغدار بخش خصوصی در خصوص نحوه ارزیابی و استفاده از ارقام موجود در باغ مذکور بحث و بررسی گردید. همچنین طی یک جلسه در محل مرکز تحقیقات مسائل و مشکلات بخش باغبانی آن مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

slide1.jpg

slide4.jpg

slide3.jpg

slide2.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0