• مشاوره.jpg

 

   

باغ متراکم سیب رقم پینک لیدی دماوند
احداث باغ متراکم سیب دماوند

       

 


خدمات مشاوره ای پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

     

      پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری به عنوان اولین و قدیمی ترین مرکز تحقیقات باغبانی و میوه کاری کشور و با کادر علمی مجرب در زمینه های درختان میوه دانه دار (سیب، گلابی و به)، هسته دار (هلو و شلیل، زردآلو، گوجه سبز و آلو، گیلاس و آلبالو)، خشک میوه ها (گردو، بادام و فندق)، ریزمیوه ها (انگور، توت فرنگی و سایر بری ها)، زرشک و عناب آمادگی ارائه خدمات مشاوره ای به باغدارن و تولید کنندگان میوه های معتدله و سردسیری و همچنین نهالستان ها و تولید کنندگان پایه های کشت بافتی و هسته های اولیه عاری از ویروس و سالم را دارا می باشد. اهم زمینه های خدمات مشاوره ای این پژوهشکده شامل موارد ذیل می باشد:

 

· ارزیابی مکان، شرایط خاکی و اقلیمی برای احداث باغ های درختان میوه معتدله و سردسیری

· معرفی ارقام و پایه های جدید برای استفاده در نهالستان و فرآیند تکثیر ازدیاد درون شیشه

· معرفی ارقام و پایه های تجاری و سازگار با اقلیم های مختلف تولید درختان میوه معتدله و سردسیری

· فرآیند احداث باغ مادری، تولید پایه و پیوندک سالم و عاری از ویروس و نهال گواهی شده

· بررسی وضعیت سلامت و تغذیه باغ و تجویز برنامه های کودی و سمپاشی بهینه باغ های درختان میوه معتدله 

 

    به منظور استفاده از خدمات فوق در قالب سئوالات محدود، پرسش های خود را به آدرس پست الکترونیکی: Tfrc1397@yahoo.com ارسال فرمایید. همچنین در صورت نیاز به دریافت خدمات بلند مدت در زمینه احداث و مدیریت باغ، احداث باغ های مادری و نهالستان، و نهایتاً تهیه پروتکل های تولیدات کشت بافتی، این پژوهشکده در قالب قراردادی های مشاوره ای قادر به ارائه به خدمات در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با حفظ مالکیت معنوی ارقام و پایه های معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی می باشد. به منظور استفاده از خدمات فوق، ضمن تماس با معاونت پژوهشی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، نسبت به تهیه و تنظیم پروتکل های همکاری و ارائه خدمات مشاوره ای اقدام می گردد.


6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0