• ساعت : ۸:۱۸:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 6
برگزاری روز مزرعه گیلاس در شهرستان الموت توسط محقق پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری

روز مزرعه با عنوان "باغات گیلاس " توسط آقای دکتر ناصر بوذری عضو هیات علمی و محقق محصولات هسته دار ، در مورخه 1401/3/21 با حضور ۳۰ نفر از کارشناسان، باغداران خبره، مدیران باغبانی و ترویج شهر قزوین و الموت در باغ الگوی آقای کیانی در الموت برگزار شد. این باغ با استفاده از پایه های مختلف رویشی و مهم ترین ارقام خودگشن گیلاس با همکاری موسسه تحقیقاتی باغبانی ، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری احداث شده است. اهداف برگزاری دوره به شرح زیر بود:
معرفی خصوصیات ارقام جدید.
معرفی خصوصیات پایه های نیمه پاکوتاه و پاکوتاه گیلاس
روش های تربیت درخت در ارقام پاکوتاه و نیمه پاکوتاه
روش هرس سبز و کاربردهای آن در باغ گیلاس

 در پایان به سوالات مختلف باغداران در زمینه مدیریت باغ گیلاس پاسخ داده شد.

      

     

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0