• ساعت : ۱۳:۲۴:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 
  • تعداد بازدید : 16
بازدید دكتر پیر خضری رئیس پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری از باغهای میوه هسته دار شهرستان بندرگز

دکتر پیر خضری رئیس پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری به اتفاق آقای مهندس حسین نیا کارشناس پژوهشکده، در تاریخ 1401/3/11از باغهای میوه هسته دار شهرستان بندرگز بازدید بعمل آوردند. دراین بازدید، باغ سازگاری ارقام مختلف میوه های هسته دار که با همکاری بخش خصوصی و توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندر گز اجرا گردیده بود مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج بسیار خوب این فعالیت، احداث باغ های سازگاری با استفاده از سایر گونه ها و ارقام میوه های هسته دار از جمله گوجه سبز تاکید و برنامه ریزی گردید. همچنین باغات دارای ژرم پلاسم های گوجه سبز بازدید شد و نمونه میوه و برگ از ژرم پلاسم های موجود جهت بررسی های بیشتر جمع آوری گردید.

    

    

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0