• ساعت : ۰:۴۶:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 61
فراخوان دعوت به همكاری

فراخوان دعوت به همکاری  از متخصصان و شاغلان سایر موسسات، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی در پژوهشکده میوه های معتدله وسردسیری کرج

پژوهشکده میوه های معتدله و سرد سیری  در نظر دارد از متخصصان و شاغلان سایر موسسات، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی که تمایل به همکاری در این پژوهشکده را دارند، مطابق ضوابط و آیین نامه های استخدامی و طی بررسی های کارشناسی و ارزیابی های لازم دعوت به همکاری نماید.

شرایط همکاری:

1- فرد متقاضی می بایست از کارکنان رسمی، رسمی- آزمایشی و پیمانی دستگاه های دولتی باشد.

2- رشته تحصیلی مرتبط با تخصص مورد نیاز پژوهشکده باشد.

3- پذیرش پس از بررسی رزومه و مصاحبه حضوری انجام خواهد شد.

4- اخذ مجوز و موافقت جابجایی از مبدا به عهده متقاضی می باشد.

5- همکاران شاغل در سازمان جهادکشاورزی فاقد هرگونه تعهد خدمتی نسبت به محل خدمت خود باشند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0