• ساعت : ۱۲:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 68
هشتمین جلسه كارگروه تخصصی پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری برگزار گردید

هشتمین جلسه کارگروه تخصصی  میوه های معتدله و سردسیری در سال 1402 در تاریخ  یکشنبه  1402/08/14 در  سالن اجتماعات پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری بصورت حضوری و مجازی برگزار گردید. در این جلسه گزارش نهایی پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته زیر با حضور مجریان و اعضای کارگروه از جمله نماینده دفتر میوه های سردسیری و خشک و دانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.         

1. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان «بررسی روش و زمان های کاربرد ریز مغذی "آهن و روی" بر صفات کمی و کیفی میوه انگور یاقوتی در منطقه سیستان»  به شماره مصوب 970354-042-33-66-2 و شماره پیگیری 139591 توسط مجری آقای دکتر منصور فاضلی رستم پور ارائه گردید.

2. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان «بررسی تاثیر محلول پاشی تعدادی از عناصر غذایی برخصوصیات کمی و کیفی انگور "یاقوتی"در مراحل مختلف رشد درشهرستان جهرم»  به شماره مصوب 980852-090-33-50-24 و شماره پیگیری 125580 توسط مجری آقای دکتر محمد جواد کرمی ارائه شد.

3. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان «سالم سازی تعدادی از ارقام تجاری بومی و ژنوتیپ های امیدبخش آلو و گوجه (فاز اول)»  به شماره مصوب 990051-013-33-72-7 و شماره پیگیری 134576 توسط مجری آقای دکتر محی الدین پیرخضری ارئه گردید.

733d3c00-cbd8-4b9c-961f-1d4169193d93.jpg  446e2e2e-c4b3-44d3-a8e7-45b172b7955e.jpg  9bfc16ae-77c5-4c2d-a70e-75acea1955c6.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0