• ساعت : ۱۰:۰۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 56
جلسه بررسی پیشرفت پروژه باغ های نوآور میوه های معتدله و سردسیری برگزار شد

بنابر پیشنهاد دکتر نجاتیان رئیس پژوهشکده  میوه های معتدله و سردسیری و با پیگیری های دکتر بیات معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها، جلسه حضوری و مجازی با عنوان "بررسی پیشرفت پروژه باغ های نوآور میوه های معتدله و سردسیری"  برگزار گردید.  این نشست پیرو اطلاع رسانی قبلی به مجریان پروژه در مراکز استانی و نیز مجریان ستادی، در محل سالن کنفرانس پژوهشکده با حضور دکتر نجاتیان رئیس پژوهشکده، دکتر مستعان مدیر دانش و اطلاعات موسسه، با حضور حداکثری همکاران مجری در ستاد پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی، تشکیل گردید. در این جلسه ضمن معرفی پروژه و اشاره به سابقه موضوع و توجیه همکاران، مجموعه سئوالاتی عموما درخصوص نحوه اجرا، نحوه تعامل با بخش اجرا (ترویج) در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، جایگاه و ارزش تحقیقی پروژه مطرح شد که توسط مدیر دانش و اطلاعات موسسه به آنها پاسخ ارائه گردید. موارد جدید و نکات پیشنهادی در جهت تسهیل و حمایت از انجام پروژه نیز توسط دکتر نجاتیان  بیان شدهمچنین مقرر شد به منظور شرکت پژوهشکده در جلسه هماهنگی اجرای باغ های نوآور و بسته های مساله محور که توسط موسسه تحقیقات علوم باغبانی برگزار خواهد شد، همکاران مجری مراکز و ستاد نسبت به ارسال گزارش فعالیت های مرتبط با پروژه مذکور به پژوهشکده در اسرع وقت اقدام نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0