• ساعت : ۱۱:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 35
بازدید وزیر جهاد كشاورزی از اولین زنجیره تولید نهال و پیوندك گواهی شده كشور

آقای مهندس نیکبخت وزیر محترم جهاد کشاورزی و هیات همراه از اولین زنجیره تولید نهال و پیوندک گواهی شده کشور متعلق به اتحادیه تعاونی های تولید روستایی استان همدان در شهرستان تویسرکان، بازدید نمودند. در این بازدید آقای دکتر طاهری رئیس محترم موسسه تحقیقات علوم باغبانی، آقای دکتر نجاتیان رئیس محترم پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری و آقای دکتر سلیمانی محقق گردوی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری ایشان را همراهی نمودند. در این بازدید آقای دکتر طاهری فرایند احداث زنجیره، نحوه کمک های فنی و علمی ارایه شده و ارقام ایرانی گردوی تحت قرارداد بین این زنجیره، موسسه تحقیقات علوم باغبانی و پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری را تشریح نموده و توضیحاتی را در خصوص ویژگی های ارقام ایرانی بویژه ارقامی که به تازه گی معرفی شده اند، از جمله  تحمل به یخبندان های دیررس بهاره، عملکرد بالاتر از ارقام خارجی، زودرسی و پاکوتاهی این ارقام را بیان نمودند.

slide1.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0